Komisyonlar


Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Belgin EMRE TÜRKAY (Başkan)

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

Y.Doç.Dr. Murat YILMAZ

ABET Komisyonu

Prof.Dr. Ömer USTA (Koordinatör)

Prof.Dr. Emine AYAZ

Y.Doç.Dr. Murat YILMAZ

Y.Doç.Dr. Lale ERDEM ATILGAN

Öğr.Gör.Dr. Taşdemir AŞAN

Öğr.Gör.Dr. Elif BATMAN

Araş.Gör. Alpaslan ZEHİR

Araş.Gör. Gökhan ALTINTAŞ

Araş.Gör. Alper TAP

Araş.Gör. Fatih ÖZVERENTanıtım Komisyonu

Y.Doç.Dr. Levent OVACIK

Y.Doç.Dr. Lale ERDEM ATILGAN

Y.Doç.Dr. Duygu BAYRAM

Öğr.Gör.Dr. Taşdemir AŞAN

Öğr.Gör.Dr. Murat İMERYÜZ


ÇAP Komisyonu

Doç.Dr. Emel ÖNAL

Doç.Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE

Y.Doç.Dr. Canan ZOBİ KARATEKİN


Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Ömer USTA (Başkan)

Prof.Dr. Emine AYAZ

Yrd.Doç.Dr. Lale ERDEM ATILGAN

İntibak Komisyonu

Öğr.Gör.Dr. Elif AYGEN BATMAN

Öğr.Gör.Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK

ERASMUS Komisyonu

Doç.Dr. Ramazan ÇAĞLAR

Yrd.Doç.Dr. Duygu BAYRAM


Staj Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Suat İLHAN

Öğr.Gör.Dr. Murat İMERYÜZ

Araş.Gör.Dr. Saffet ALTAY

Burs Komisyonu

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI


Atık Yönetimi Komisyonu

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI (Bşk)

Öğr.Gör.Dr. Ali Sinan ÇABUK

Araş.Gör.Dr. Ali Saffet ALTAY

Lojman Komisyonu

Y.Doç.Dr. Canan Zobi KARATEKİN

Fakülte Spor Komisyonu

Y.Doç.Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ


BTP Sınavı Düzenleme Komisyonu

Öğr.Gör.Dr. Taşdemir AŞAN

Öğr.Gör.Dr. Z. Elif AYGEN

Dr. Alp BATMAN

AR-GE Koordinatörü

Doç.Dr. İstemihan GENÇ

Doktora Yeterlik Komitesi

Prof.Dr. Ahmet CANSIZ

Prof.Dr. Ömer USTA

Prof.Dr. Özcan KALENDERLİ

Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN

Doç.Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ

Program Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Ahmet CANSIZ (Koord.)

Prof.Dr. Ömer USTA

Doç.Dr. Emel ÖNAL

Doç.Dr. İstemihan GENÇ

Yrd.Doç.Dr. Fuat KÜÇÜK