Komisyonlar

 
Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Emine AYAZ (Başkan)

Prof.Dr. Aydoğan ÖZDEMİR'

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

Dr.Öğr.Üy. Duygu BAYRAM

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr. Ömer USTA 

Prof.Dr. Emine AYAZ

Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üy.  Murat YILMAZ

Dr. Elif BATMAN

Araş.Gör. Alper TAP

Araş.Gör. Fatih ÖZVEREN
Tanıtım Komisyonu

Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN

Doç.Dr. T. Çetin AKINCI

Dr.Öğr.Üy. Lale ERDEM ATILGAN

Dr.Öğr.Üy. Duygu BAYRAMÇAP Komisyonu

Doç.Dr. Emel ÖNAL

Doç.Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE

Dr. Öğr. Üy. Canan ZOBİ KARATEKİN
Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Ömer USTA (Başkan)

Prof.Dr. Emine AYAZ

Dr. Öğr. Üy.  Lale ERDEM ATILGAN


İntibak Komisyonu

Dr. Elif AYGEN BATMAN

Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK


ERASMUS Komisyonu

Doç.Dr. Ramazan ÇAĞLAR

Dr. Öğr. Üy.  Duygu BAYRAMStaj Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Suat İLHAN

Öğr.Gör.Dr. Deniz TÜRKPENÇE

 Dr. Saffet ALTAY


Burs Komisyonu

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

Ögr. Gör. Dr. Deniz TÜRKPENÇEAtık Yönetimi Komisyonu

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI (Bşk)

Öğr.Gör.Dr. Ali Sinan ÇABUK

Dr. Ali Saffet ALTAY

Lojman Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Canan Zobi KARATEKİN

Fakülte Spor Komisyonu

 Dr.Öğr.Üy. Derya Ahmet KOCABAŞ


BTP Sınavı Düzenleme Komisyonu

Dr. Z. Elif AYGEN

Dr. Alp BATMANAR-GE Komisyonu

Prof..Dr. Veysel Murat  İstemihan GENÇ

Dr.Öğr.Üyesi Murat YILMAZ

Doktora Yeterlik Komitesi

Prof.Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)

Prof.Dr. Ömer USTA

Prof.Dr. Özcan KALENDERLİ

Prof.Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ

Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN

Lisansüstü Program Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)

Prof.Dr. Ömer USTA

Prof.Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ

Doç.Dr. Emel ÖNAL

Dr. Öğr. Üy. Deniz YILDIRIM

 Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme  Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN

Dr. Alp BATMAN

Araş.Gör. Burak DİNDAR

Araş. Gör. Hazal ÇİFTÇİ

 


Bölüm Seçim Kurulu
Dr.Öğr.Üyesi Murat YILMAZ (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Suat İLHAN

Dr.Öğr.Üyesi Ali Sinan ÇABUK
Ders Planlama Koordinasyonu Komisyonu
Prof.Dr. Serhat ŞEKER (Başkan)

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

Dr.Öğr.Üyesi Salih Barış ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Suat İLHAN


Prof.Dr. Emine AYAZ (Başkan)

Prof.Dr. Emine AYAZ (Başkan)