Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Prof. Dr. Belgin TÜRKAY            
Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ            
Doç. Dr. Suat İLHAN
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Lale ERDEM ATILGAN (Koordinatör)
Prof. Dr. Ömer USTA 
Prof. Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ 
Doç. Dr. Murat YILMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Kamil KARAÇUHA
Araş. Gör. Dr. Zehra Elif BATMAN
Araş. Gör. Berk TAŞGIN
Araş. Gör. Taylan Özgür BİLGİÇ 
Tanıtım Komisyonu Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ (Başkan) 
Prof. Dr. Tahir Çetin AKINCI 
Dr. Öğr. Üyesi Lale ERDEM ATILGAN 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu BAYRAM KARA
Araş. Gör. Meltem İSEN LORDOĞLU 
ÇAP Komisyonu Prof. Dr. Lale ERGENE
Dr. Öğr. Üyesi Canan ZOBİ KARATEKİN 
Araş. Gör. Dr. Banu UÇAR  
Eğitim Komisyonu Prof. Dr. Ömer USTA (Başkan)
Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER 
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Suat İLHAN 
Araş. Gör. Cenk ANDİÇ
İntibak Komisyonu Araş. Gör. Dr. Zehra Elif BATMAN 
Araş. Gör. Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK
ERASMUS Komisyonu Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAR
Dr. Öğr. Üyesi Duygu BAYRAM KARA
Staj Komisyonu Doç. Dr. Deniz TÜRKPENÇE (Başkan) 
Araş. Gör. Dr. Saffet ALTAY 
Araş. Gör. Umutcan POLAT 
Araş. Gör. Güven ONUR
Araş. Gör. Batı Eren ERGUN
Burs Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi  Aydın Tarık Zengin             
Dr. Öğr. Üyesi  Kamil Karaçuha
Lojman Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Canan Zobi KARATEKİN
Fakülte Spor Komisyonu Doç. Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ
BTP - EMT Düzenleme Komisyonu Doç. Dr. Suat İLHAN 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Lale ZEYNELGİL
Dr. Alp BATMAN
Araş. Gör. Emre AKYERDEN
Araş. Gör. Halil İbrahim ÜÇKOL
Araş. Gör. Oğuzhan KARAHAN
Araş. Gör. Esra AYDIN
Araş. Gör. İdris ÖZDEMİR
AR-GE Komisyonu Prof. Dr. Veysel Murat  İstemihan GENÇ
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Doktora Yeterlik Komitesi Prof. Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN 
Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAR 
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK 
Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Prof. Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof. Dr. Ömer USTA
Prof. Dr. Belgin TÜRKAY 
Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ
Prof. Dr. Emel ÖNAL
Dr. Öğr. Üyesi Deniz YILDIRIM
 
Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme  Komisyonu
Prof. Dr. Belgin TÜRKAY             
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Dr. Alp BATMAN
Araş. Gör. Halil İbrahim ÜÇKOL
 

Bölüm Seçim Kurulu


Doç. Dr. Murat YILMAZ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Ali Sinan ÇABUK
Araş. Gör. Dr. Banu UÇAR
Ders Planlama Koordinasyonu Komisyonu Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. Tahir Çetin AKINCI
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Suat İLHAN
İlmi Hüviyet Komisyonu
Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. Emine AYAZ
Doç. Dr. Suat İLHAN
Doç. Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ
Araş. Gör. Dr. Murat İMERYÜZ