BITIRME TASARIM PROJESI


YAZ 2017 dönemi Bitirme Tasarım Projesi (BTP) son teslim tarihi

08 Ağustos 2017 Salı günü saat 17:00

olarak belirlenmiştir. Bu tarih kesin olup herhangi bir erteleme yapılmayacaktır.

Bu tarihe kadar BTP raporunuzun basılı bir kopyasını, Bitirme Tasarım Projesi Teslim Formu ve Mezun Anket Formu dosyalarını Elektrik Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine son teslim tarihine kadar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca BTP raporunuzu son teslim tarihi saat 21:00'a kadar İTU Ninova sistemine yüklemeniz gerekmektedir.


 • Bitirme Tasarim Projesinin basılı bir kopyası
 • BTP Teslim Formu
 • Mezun Anket Formu

  2017 YAZ dönemi Bitirme Tasarım Projesi poster sunumları

  15 Ağustos 2017 Salı günü
  saat 09:30 - 12:30


  arası yapılacaktır.


  2017 YAZ Dönemi Bitirme Tasarım Projesi Poster Sunum Programı


  Ara Rapor Son Teslim Tarihi

  Güz 2017 dönemi sonunda BTP teslim edecek öğrenciler için ara rapor teslimi Güz 2017 dönemi ilk haftası olacaktır. Akademik takvim ilan edildikten sonra kesin teslim tarihi buradan ilan edilecektir.

  Son güncelleme: D. Yıldırım Tue Jul 25, 2017 11:13:20

  Bitirme tasarım projesi hazırlanması ile ilgili dökümanlar.


 • Bitirme Tasarım Projesi Esasları
 • Bitirme Tasarım Projesi İstek ve Kayıt Formu
 • Bitirme Tasarım Projesi Başarı Değerlendirme Kriterleri
 • Bitirme Tasarım Projesi Ara Rapor Teslim Formu
 • Bitirme Tasarım Projesi Ara Rapor Değerlendirme Kriterleri
 • Bitirme Tasarım Projesi Yazım Kılavuzu

  Bitirme tasarım projesi poster sunum hazırlanması ile ilgili bilgiler.


 • Bitirme Tasarım Projesi Poster Sunum Hazırlama Esasları
 • Poster Sunum Değerlendirme Formu
 • Poster Sunum Taslağı (pdf formatında)
 • Poster Sunum Taslağı (Power Point formatında)
 • Poster Sunum Örneği (pdf formatında)
 • Poster Sunum Örneği (Power Point formatında)