İTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

8 Yarıyıllık Ders Planı

Akademik Takvim

Mevcut Dönem Ders Programı

Final Sınav Programı

Yönetmelikler

Staj Esasları

Bitirme Tasarım Projesi

BTP hazırlanması ile ilgili dökümanlar

 • BTP Esasları
 • BTP İstek ve Kayıt Formu
 • BTP Başarı Değerlendirme Kriterleri
 • BTP Ara Rapor Teslim Formu
 • BTP Ara Rap. Değerlendirme Kriterleri
 • BTP Yazım Kılavuzu
 • BTP Teslim Formu
 • Mezun Anket Formu

  BTP sunum hazırlanmasıyla ilgili bilgiler

 • BTP Poster Sunum Hazırlama Esasları
 • Poster Sunum Değerlendirme Formu
 • Poster Sunum Taslağı (PDF)
 • Poster Sunum Taslağı (PPT)
 • Poster Sunum Örneği (PDF)
 • Poster Sunum Örneği (PPT)


 • Önceki dönemlere ait BTP değerlendirme sonuçlarına ilişkin grafikler


 • BİTİRME TASARIM PROJESİ (BTP)

  GÜZ 2017 Dönemi BTP Teslimi için Ara Rapor Son Teslim Tarihi:

  15 Eylül 2017 Cuma günü saat 16:00

  Bu tarihe kadar Ara Raporlarınızı "Ara Rapor Teslim Formu" ile birlikte Bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

  GÜZ 2017 dönemi BTP son teslim tarihi:

  09 Ocak 2018 Salı günü saat 16:00

  Bu tarihe kadar

 • Bitirme Tasarim Projesinin basılı bir kopyası
 • BTP Teslim Formu
 • BTP Ara Rapor Değerlendirme Sonucu (BTP Ara raporunuzu değerlendiren öğretim üyesinin notlandırdığı ve imzaladığı form, bu formu ara raporunuz değerlendirildikten sonra Bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz).
 • Danışman Öğretim Üyesi tarafından onaylanmış BTP'ye ilişkin "Urkund Sonuç Raporu" nun ilk üç sayfası (BTP'nin İntihal Kontrolünün yapılması)
 • Mezun Anket Formu

  dosyalarını Elektrik Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine son teslim tarihine kadar vermeniz gerekmektedir.

 • Ayrıca BTP raporunuzu son teslim tarihi saat 21:00'a kadar İTU Ninova sistemine yüklemeniz gerekmektedir.

 • BTP'nizin kabul edilebilmesi için Urkund tarafından oluşturulan sonuç raporunda benzerlik oranının %25 değerinin altında olması gerekmektedir.

  Urkund veri tabanı öğrenci tarafından yüklenen BTP dökümanını veri tabanındaki dökümanlarla (geçmiş yıllarda İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde yapılan BTP'ler dahil olmak üzere) karşılaştırarak sizin BTP'nizin diğer dökümanlarla ne kadar benzerlik gösterdiğini yüzdesel olarak vermektedir.

  Urkund veri tabanına BTP'nin yüklenmesinde izlenecek adımlar:

 • Öğrenciler Urkund internet sayfasını kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Eğer bir Urkund hesabınız yoksa bu aşamada "Create account for document upload (Students)" seçeneği seçilerek İTÜ e-posta adresini kullanarak hesap açabilirsiniz.

 • Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan "Upload documents" seçildikten sonra gelen yükleme ekranının "Analysis Address" kısmına danışman öğretim üyenizin urkund e-posta edresi (Urkund e-postaları "DanışmanAdSoyad.itu@analysis.urkund.com" formatındadır) ve "Subject" kısmına "İTÜ Elektrik Mühendisliği BTP 2017 GÜZ" yazılır. "Message" kısmını boş bırakabilirsiniz.

 • Yükleme ekranında "Documents" kısmına BTP raporunuzu tek bir dosya şeklinde yükleyiniz. BTP raporunuzun dosya ismi "ELK_BTP_2017GUZ_ÖğrenciNumarası.xxx" formatında olmak zorundadır. Urkund sistemi "doc", "docx", "pdf", vb. gibi formatları desteklemektedir. Desteklenen tüm dosya formatları İTÜ Kütüphanesi internet sayfasında bulunan Urkund yardımcı dökümanlarında belirtilmektedir.

 • BTP raporunuzun yükleme işlemi bittikten sonra sizin e-posta adresinize dökümanınızın başarılı bir şekilde Urkund sistemine yüklendiğine dair bir onay e-postası gelecektir.

 • Sisteme yüklenen dökümanınız analiz edilerek, analiz sonucu oluşturulan raporla ilgili e-posta danışman öğretim üyenize gönderilmektedir.

 • Danışman öğretim üyesi Urkund sistemine giriş yaparak raporun detaylarına ulaşabilmektedir. Bu raporda BTP raporunuzun diğer dökümanlara olan benzerliği yüzdesel olarak verilmekte ve hangi dökümanlarla benzerlikler olduğu detaylı olarak belirtilmektedir. Raporun değerlendirmesini danışman öğretim üyesi yaparak öğrenciye bilgi vermektedir.
  BTP'nizin kabul edilebilmesi için Urkund tarafından oluşturulan sonuç raporunda benzerlik oranının %25 değerinin altında olması gerekmektedir.

 • Rapor sayfasında bulunan "Export" seçeneği tıklanarak rapor PDF formatına dönüştürülür. Bu raporun ilk üç sayfasının danışman öğretim üyesine onaylattırılması gerekmektedir.

 • İTÜ Kütüphane internet sayfasında Urkund veri tabanının kullanımı ile ilgili açıklayıcı dökümanlar yer almaktadır.

  GÜZ 2017 dönemi Bitirme Tasarım Projesi poster sunum tarihi ve programı BTP tesliminden sonra ilan edilecektir.


  Son güncelleme: D. Yıldırım Thr Sep 21 17:43:11 +03 2017