BITIRME TASARIM PROJESI


Bahar 2017 dönemi Bitirme Tasarım Projesi (BTP) son teslim tarihi

09 Haziran 2017 Cuma günü saat 16:00

olarak belirlenmiştir. Bu tarih kesin olup herhangi bir erteleme yapılmayacaktır.

Bu tarihe kadar BTP raporunuzu İTU Ninova sistemine yüklemeniz ve Bitirme Tasarım Projesi Teslim Formu ile Mezun Anket Formu dosyalarını Elektrik Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine son teslim tarihine kadar vermeniz gerekmektedir.


 • Bitirme Tasarim Projesinin basılı bir kopyası (Thr Jun 08, 2017 14:14:25)
 • BTP Teslim Formu
 • Mezun Anket Formu

  Bahar 2017 dönemi Bitirme Tasarım Projesi poster sunumları

  14 Haziran 2017 Çarşamba günü
  saat 09:30 - 12:30 ve 13:30 - 16:30


  olmak üzere iki seans olarak yapılacaktır. Öğrencilerin hangi seansta poster sunum yapacakları BTP son teslim tarihinden sonra ilan edilecektir.


  2016-2017 Bahar Dönemi BTP Poster Sunum Programı


  Ara Rapor Son Teslim Tarihi

  Güz 2017 dönemi sonunda BTP teslim edecek öğrenciler için ara rapor teslimi Güz 2017 dönemi ilk haftası olacaktır. Akademik takvim ilan edildikten sonra kesin teslim tarihi buradan ilan edilecektir.

  Son güncelleme: D. Yıldırım Thr Jun 08, 2017 14:14:25

  Bitirme tasarım projesi hazırlanması ile ilgili dökümanlar.


 • Bitirme Tasarım Projesi Esasları
 • Bitirme Tasarım Projesi İstek ve Kayıt Formu
 • Bitirme Tasarım Projesi Başarı Değerlendirme Kriterleri
 • Bitirme Tasarım Projesi Ara Rapor Teslim Formu
 • Bitirme Tasarım Projesi Ara Rapor Değerlendirme Kriterleri
 • Bitirme Tasarım Projesi Yazım Kılavuzu

  Bitirme tasarım projesi poster sunum hazırlanması ile ilgili bilgiler.


 • Bitirme Tasarım Projesi Poster Sunum Hazırlama Esasları
 • Poster Sunum Değerlendirme Formu
 • Poster Sunum Taslağı (pdf formatında)
 • Poster Sunum Taslağı (Power Point formatında)
 • Poster Sunum Örneği (pdf formatında)
 • Poster Sunum Örneği (Power Point formatında)