AKREDİTASYON


ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN MİSYONU (ÖZ-GÖREV)

- Bir yandan elektrik mühendisliği ve ilgili teknolojiler hakkında geniş bir eğitim verirken, aynı zamanda öğrencilere elektrik mühendisliğinin güncel ve temel alanlarında derinlemesine eğitim olanağı sağlamak,
- Elektrik mühendisliği alanında ve eğitiminde mükemmeliyeti yakalamak için sürekli araştırma ve geliştirme yapmak,
- Kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve uluslararası organizasyonlarda sorumluluk alacak veya ileri araştırmalar yapabilecek mezunlar vermektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN VİZYONU

Akıllı Elektrik Şebekeleri alanında bilinen en iyi üniversitelerden biri olmak.

PROGRAMIN EĞİTSEL ÇIKTILARI

Elektrik Mühendisliği Programı mezunları;

I. Bilim ve mühendislik prensiplerini etkin olarak kullanabilmeli, bunları modern mühendislik araçları ile birlikte kullanarak mühendislik sistemleri tasarımı yapabilmeli,

II. İleri araştırmalar yapabilmek ve elektrik mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirebilmek için, mezuniyetten sonra bilgi ve becerisini sürekli geliştirebilmeli,

III. Ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonelce hizmet verebilecek ve başarılı bir kariyer oluşturabilecek öz-güvene ve iletişim becerisine sahip olmalı,

IV. Etik, toplumsal, yerel ve küresel kavramları içeren bir mesleki profesyonellik bilincine sahip olmalıdır.

PROGRAMIN ÇIKTILARI

Elektrik Mühendisliği Programı; mezunlarının aşağıdaki becerilere sahip olduklarını göstermelidir:

(a) Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanabilme,

(b) Deney tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlayabilme,

(c) Belirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreç tasarlayabilme,

(d) Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme

(e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme,

(f) Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama ve benimseme,

(g) Etkin bir yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma,

(h) Mühendisliğin küresel ve toplumsal etkilerini anlayacak genel bir kültür kazanma,

(i) Yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve öğrenme yeteneğini kazanma,

(j) Güncel olaylar ve bu olayların mühendislik mesleği üzerine etkileri konusunda görüş sahibi olma,

(k) Elektrik mühendisliği uygulamaları için gerekli yetenek, mühendislik yöntemleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme,

(l) Elektrik mühendisliği uygulamalarına yönelik sistem tasarımı için gerekli uygulamalı elektronik, bilgisayar ve bilişim sistemleri alanında yeterli bilgi.

PROGRAM KRİTERLERİ

Mezunlar,

Kriter 1: Yüksek matematiği (olasılık ve istatistik, lineer cebir, ayrık matematik, kompleks değişkenler) elektrik mühendisliği alanında kullanabilme becerisine,

Kriter 2: Mühendislik prensiplerini ve araçlarını geniş-ölçekli mühendislik projelerinin yönetiminde kullanma becerisine sahip olmalıdır.